Verbetering perslucht efficiëntie

oilio

Persluchtaudit bij Oilio (7 compressoren van samen 690 kW, persluchtnet op 37 bar en persluchtnet op 8 bar). Energie monitoring met o.m. meten geproceerde persluchtdebieten, en meten van persluchtverbruiken PET-blaasmachines. Door meten persluchtverbruik een besparing aangetoond van 184.000 € met payback minder dan één jaar.